عزت نفس و اهمیت آن در بانوان

توسط ویدئوهای فیزیوتراپیدر 18 ژوئن 2020

هیچ چیز به اندازه کمبود عزت نفس نمی تواند در توانایی برقراری یک ارتباط سالم تداخل ایجاد کند.اگر خودتان باور نداشته باشید که به اندازه کافی خوب هستید، چطور انتظار دارید که فرد دیگری شما را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب کند.
عزت نفس پایین باعث میشود که بارها رابطه خود را محک بزنید یا آن را کاملا خراب کنید.حتی این احتمال وجود دارد که زندگی با شریکی را انتخاب کنید که در آن، مطابق با باورهای اشتباهی که نسبت به خودتان دارید، با شما برخورد می شود.
در مقابل افراد با اعتماد به نفس سالم، خود را پذیرفته اند و از زندگی احساس رضایت می کنند. آنها به این سمت که دیگران برتر هستند، سوق داده نمی شوند.
افراد با عزت نفس سالم به دنبال اثبات خود و آرزوهایشان با مقایسه کردن خود با دیگران نیستند و شادی برای آنها در اینکه از شخص دیگری برتر باشند تعریف نمی شود.
آرزوي بيداري براي سرزمين قشنگم
براي تمام نيك مردان اين مرز و بوم دارم.

دکتر مزین

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.