فیزوتراپی گردن

فیزوتراپی گردن

توسط فیزوتراپی گردندر 29 آوریل 2020

آناتومی گردن گردن یا ستون فقرات گردن از ۷ استخوان به نام مهره تشکیل شده اند که روی یکدیگر چسبیده‌اند. بین هر دو استخوان ماده‌ای اسفنجی به‌ نام دیسک بین مهره‌ای قرار دارد. هر مهره دو مفصل به سمت عقب دارد که به مهره‌های زیرین متصل میشود‌. استخوان‌های گردن از نخاع محافظت کرده و اجازه […]