فیزیوتراپی مینیسک زانو

فیزیوتراپی مینیسک زانو

توسط فیزیوتراپی مینیسک زانودر 22 ژوئن 2020

انواع پارگی میسنیک تعیین نوع پارگی مینیسک یکی از فاکتورهای مهم در نوشتن یک طرح درمان است که نه تنها بطور ویژه برای سلامت شخص بلکه برای درمان آسیب طراحی می‌شود. بطور کلی شش نوع پارگی شایع مینیسک وجود دارد: پارگی جزئی مینیسک زانو پارگی قسمتی از مینیسک شایع‌ترین نوع پارگی مینیسک است. این نوع […]