فیزیوتراپی سالمندان

فیزیوتراپی سالمندان

توسط فیزیوتراپی سالمنداندر 22 آوریل 2020

فیزیوتراپی سالمندان برای سالمندانی که در دوران نقاهت بعد از جراحت یا بیماری به سر می برند و برای کسانی که درد مزمن دارند، فیزیوتراپی می تواند به کاهش درد و بازگرداندن عملکرد های بدنی مانند انعطاف پذیری، قدرت، تعادل و هماهنگی کمک کند. فیزیوتراپی برای سالمندان ترکیبی از روشهای کششی، پیاده روی، ماساژ، آب درمانی […]