فیزیوتراپی آشیل پا

فیزیوتراپی آشیل پا

توسط فیزیوتراپی آشیل پادر 24 ژوئن 2020

تاندینوپاتی آشیل چیست؟ تاندون آشیل تاندون بزرگی است که عضلات نرمه ساق پا را به استخوان پاشنه پا متصل می کند. این تاندون بزرگترین تاندون در بدن انسان است و فشارهای زیادی از جمله فشار وزن به آن وارد می شود و اگر این فشارها بیش از حد باشند، این تاندون ممکن است آسیب ببیند. […]