سوختگی

فیزیوتراپی سوختگی

توسط سوختگیدر 1 سپتامبر 2020

فیزیوتراپی سوختگی در کشورهای توسعه یافته جراحت سوختگی تنها جان تعداد کمی از افراد را می گیرد اما دلیل شایعی برای جستجوی مراقبت های پزشکی است. فیزیوتراپی راهکارهایی برای مدیریت جراحت های سوختگی دارد که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت. تماس با منابع حرارتی مانند شعله، سطوح گرم و آب جوش یا روغن، […]