بایگانی برچسب: عزت نفس

عزت نفس و اهمیت آن در بانوان

توسط ویدئوهای فیزیوتراپیدر 18 ژوئن 2020

هیچ چیز به اندازه کمبود عزت نفس نمی تواند در توانایی برقراری یک ارتباط سالم تداخل ایجاد کند.اگر خودتان باور نداشته باشید که به اندازه کافی خوب هستید، چطور انتظار دارید که فرد دیگری شما را به عنوان شریک زندگی خود انتخاب کند. عزت نفس پایین باعث میشود که بارها رابطه خود را محک بزنید […]