فیزیوتراپی قلب

فیزیوتراپی قلب

توسط فیزیوتراپی قلبدر 13 می 2020

توانبخشی قلب در یک نگاه کلی بیماری عروق کرونر (رگهای تغذیه کننده ساختمان قلب) يكي از‌ بيماريهاي‌ شايع‌ دركشورهاي‌ پيشرفته و حتي‌ كشورهاي‌ در حال رشد است‌، به‌ نحوي‌ كه‌ بسياري‌ از افرادجامعه‌ را در سنين‌ جواني‌ و ميانسالي‌، گرفتار مي‌كند و موجب ‌معلوليت‌ و از كار افتادگي‌ و مرگ‌ آنان‌ مي‌شود. آمار مرگ‌ و […]