آدرس مراکز درمانی :

تهران ، شریعتی ، پایین تر از مترو دکتر شریعتی ، کوچه فلسفی ، درمانگاه هامون ، طبقه اول

تلفن تماس :

02166199179
09198049060